W Conky TeejeeTech zmodyfikowałem skrypt /home/user/.conky/TeejeeTech/CPU Panel (8-core), dzięki czemu uzyskałem przyzwoity monitoring GPU NVIDIA GTX 1070:


# **********************************************************************
# "CPU Panel (8-core)" theme for Conky by Tony George (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
#
# Webpage: http://teejeetech.blogspot.in/
# **********************************************************************


background yes
double_buffer yes

alignment bottom_left

border_width 1
cpu_avg_samples 2
default_color white
default_outline_color white
default_shade_color white
draw_borders no
draw_graph_borders yes
draw_outline no
draw_shades no

gap_x 100
gap_y 20
net_avg_samples 2
no_buffers yes
out_to_console no
out_to_stderr no
extra_newline no

own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_colour 000000
own_window_argb_visual no
own_window_argb_value 0
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

minimum_size 350 230
stippled_borders 0
update_interval 1.0
uppercase no
use_spacer none

show_graph_scale no
show_graph_range no

use_xft yes
xftalpha 0.1
xftfont Droid Sans:size=12
color CC9900
color0 white
color1 EAEAEA
color2 FFA300
color3 grey

TEXT
${color2}CPU ${color0} ${cpu cpu0}% ${color3}${cpubar cpu0 10,}
${cpugraph cpu0 100,400}${voffset -19}
${cpugraph cpu1 50,100}${cpugraph cpu2 50,100}${cpugraph cpu3 50,100}${cpugraph cpu4 50,100}${voffset -19}
${cpugraph cpu5 50,100}${cpugraph cpu6 50,100}${cpugraph cpu7 50,100}${cpugraph cpu8 50,100}
${font Ubuntu:size=10}${voffset -110}${color3}${goto 10}1 ${goto 110}2 ${goto 210}3 ${goto 0} ${goto 310}4 ${voffset 50}${goto 10}5 ${goto 110}6 ${goto 210}7 ${goto 310}8
${font Ubuntu:size=8}${voffset -67}${color3}${goto 58}${freq_g (1)}GHz ${goto 158}${freq_g (2)}GHz ${goto 258}${freq_g (3)}GHz ${goto 0} ${goto 358}${freq_g (4)}GHz ${voffset 50}${goto 58}${freq_g (5)}GHz ${goto 158}${freq_g (6)}GHz ${goto 258}${freq_g (7)}GHz ${goto 358}${freq_g (8)}GHz
${font Ubuntu:size=10}CPU Physical Temp: $alignr ${execi 1 sensors | grep 'Physical' | awk '{print $4}'}

${font Ubuntu:size=10}CPU Core 0 Temp: $alignr ${execi 1 sensors | grep 'Core 0' | awk '{print $3}'}
${font Ubuntu:size=10}CPU Core 1 Temp: $alignr ${execi 1 sensors | grep 'Core 1' | awk '{print $3}'}
${font Ubuntu:size=10}CPU Core 2 Temp: $alignr ${execi 1 sensors | grep 'Core 2' | awk '{print $3}'}
${font Ubuntu:size=10}CPU Core 3 Temp: $alignr ${execi 1 sensors | grep 'Core 3' | awk '{print $3}'}

${color2}GRAPHIC DEVICE${hr 2}${color}
${color2}GPU Load ${color0} ${execi 1 nvidia-smi -q -g 0 2>&1 | grep -A 2 -i utilization | grep Gpu | awk '{print $3}'}% ${color3}${execbar nvidia-smi -q -g 0 2>&1 | grep -A 2 -i utilization | grep Gpu | awk '{print $3}'}
${color}GPU Product Name: $alignr ${execi 60 nvidia-smi -q -g 0 2>&1 | grep 'Product Name' | cut -f2 -d ":" | cut -c2-}
${color}GPU Driver Version: $alignr ${execi 60 nvidia-smi -q -g 0 2>&1 | grep 'Driver Version' | cut -f2 -d ":" | cut -c2-}
${color}GPU Temperature: $alignr ${execi 1 nvidia-smi -q -g 0 2>&1 | grep 'GPU Current Temp' | awk '{print $5}'} °C
${color}GPU Graphics Clock: $alignr ${execi 1 nvidia-smi -q -g 0 2>&1 | egrep -A4 '^\s+{0,}Clocks$' | grep Graphics | awk '{print $3}'} Mhz
${color}GPU SM Clock: $alignr ${execi 1 nvidia-smi -q -g 0 2>&1 | egrep -A4 '^\s+{0,}Clocks$' | grep SM | awk '{print $3}'} Mhz
${color}GPU Memory Clock: $alignr ${execi 1 nvidia-smi -q -g 0 2>&1 | egrep -A4 '^\s+{0,}Clocks$' | grep Memory | awk '{print $3}'} Mhz
${color}GPU Video Clock: $alignr ${execi 1 nvidia-smi -q -g 0 2>&1 | egrep -A4 '^\s+{0,}Clocks$' | grep Video | awk '{print $3}'} Mhz
${color}GPU Load Utilization:$color $alignr ${execi 1 nvidia-smi -q -g 0 2>&1 | grep -A 2 -i utilization | grep Gpu | awk '{print $3}'} %
${color}GPU Memory Utilization:$color $alignr ${execi 1 nvidia-smi -q -g 0 2>&1 | grep -A 2 -i utilization | grep Memory | awk '{print $3}'} %
${color}GPU Encoder Utilization:$color $alignr ${execi 1 nvidia-smi -q -g 0 2>&1 | grep -A 4 -i utilization | grep Encoder | awk '{print $3}'} %
${color}GPU Decoder Utilization:$color $alignr ${execi 1 nvidia-smi -q -g 0 2>&1 | grep -A 4 -i utilization | grep Decoder | awk '{print $3}'} %
${color}GPU Power Draw:$color $alignr ${execi 1 nvidia-smi -q -g 0 2>&1 | grep -A 4 -i 'Power Readings' | grep 'Power Draw' | awk '{print $4}'} W
${color}GPU Mem Used ${alignr}${execi 5 nvidia-settings -q [gpu:0]/UsedDedicatedGPUMemory -t} / ${exec nvidia-settings -q [gpu:0]/TotalDedicatedGPUMemory -t} MiB
${color}GPU Mem Free ${alignr}${execi 5 nvidia-smi -q -g 0 2>&1 | grep -A 4 -i 'FB Memory Usage' | grep Free | awk '{print $3}' } MiB
${color}System Used Memory XORG for GPU ${alignr}${execi 5 nvidia-smi -q -g 0 2>&1 | grep -A 4 -i 'Processes' | grep 'Used GPU Memory' | awk '{print $5}'} MiB
${color}System Used Memory COMPIZ for GPU ${alignr}${execi 5 nvidia-smi -q -g 0 2>&1 | grep -A 8 -i 'Processes' | grep 'Used GPU Memory' | awk '{print $5}' | tail -n1} MiB
${color}Fan Speed ${alignr}${execi 5 nvidia-settings -q [fan:0]/GPUCurrentFanSpeed -t} %
#GPU Temperature: $alignr ${nvidia temp} °C
#${color CC9900}GPU:$color $alignr ${execi 60 nvidia-settings -query GPUCoreTemp | perl -ne 'print $1 if /GPUCoreTemp.*?: (\d+)./;'} °C
#${color2}GPU Temp ${alignr}${color0}${nvidia temp} °C
#${color2}GPU Clock ${alignr}${color0}${nvidia gpufreq} MHz
#${color2}GPU Mem Clock ${alignr}${color0}${nvidia memfreq} MHz
#${color}GPU Freq: ${color green}${nvidia gpufreq} Mhz${color}
#GPU Usage: ${exec nvidia-smi | grep % | cut -c 62-63}

$stippled_hr
#SDD TEMP
${color}SDD Temperature${alignr}${execi 5 sudo nvme smart-log /dev/nvme0 2>/dev/null | grep "^temperature" | awk '{print $3}'} °C
$stippled_hr
${color white}RAM: ${memperc}% ${membar}
${color white}CPU: ${cpu cpu}% ${cpubar cpu}
${color white}$sysname ${color white}$kernel (${color white}$machine)
${color white}Procesy: $processes ${color white}w trakcie: $running_processes
${color white}Czas pracy: $uptime

 a na gotowo wygląda to tak:

 

Pełny ekran:

 

 


Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież